Cuộc thi “Ảnh đẹp và Video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh năm 2023”

Nhằm lựa chọn những bức ảnh đẹp, video clip ấn tượng thể hiện được nét đặc sắc về du lịch Hà Tĩnh, từ đó xây dựng kho tư liệu phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Hà Tĩnh; Tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có các tác phẩm xuất sắc về du lịch Hà Tĩnh, đồng thời động viên, cổ vũ đội ngũ tác giả chuyên và không chuyên sáng tác, quảng bá các tác phẩm ảnh, video clip về du lịch Hà Tĩnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp và Video clip Du lịch Hà Tĩnh năm 2023”, nội dung cụ thể:

1. Đối tượng dự thi: Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước; người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam; những người quan tâm đến sự phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh, góp phần xây dựng, quảng bá và thúc đẩy du lịch Hà Tĩnh phát triển; Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký không được tham gia dự thi.

2. Thời gian tổ chức:

- Thời gian phát động: Từ ngày 17/8/2023;

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến trước 23 giờ 59 phút ngày 17/11/2023;

- Chấm giải và tổng kết: Dự kiến tháng 12/2023;

- Thông tin chi tiết về cuộc thi truy cập tại website: http://dulichhatinh.com.vn

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch Hà Tĩnh, số 18, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Email: dulichhatinh2023@gmail.com; Điện thoại (zalo): 0974 844 557 (Bà Lê Thị Hoa - Viên chức Phòng Thông tin và Xúc tiến Đầu tư).

3. Cơ cấu giải thưởng:

+ Đối với tác phẩm ảnh

- 01 giải Nhất gồm: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức 7.000.000 đồng/giải.

- 02 giải Nhì, mỗi giải gồm: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức 5.000.000 đồng/giải.

- 03 giải Ba, mỗi giải gồm: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức 3.000.000 đồng/giải.

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải.

+ Đối với tác phẩm Video clip

- 01 giải Nhất, gồm: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức 10.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì, gồm: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức 5.000.000 đồng.

- 03 giải Ba, gồm: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức 3.000.000 đồng.

(Đính kèm Thể lệ số 183/TL-SVHTTDL ngày 16 tháng 8 năm 2023 về tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp và Video clip Du lịch Hà Tĩnh năm 2023”).

 


TIN BÀI LIÊN QUAN