Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024

Ngày 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT và DL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, Sở VHTT và DL chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để phát triển VHTT và DL; tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh để phát triển, giao lưu VHTT và DL; thường xuyên phối hợp đẩy mạnh các hoạt động VHTT và DL phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giải trí của Nhân dân… Trong năm, sưu tầm 663 tài liệu, hiện vật; bảo quản trị liệu 281 hiện vật; bảo quản phòng ngừa đối với 17.742 đơn vị tài liệu hiện vật; số hóa  54 hiện vật và không gian trưng bày tại bảo tàng... 

Đến nay, toàn tỉnh có 92,2% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 89,8% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa; 92% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% số làng, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh xây dựng hương ước, quy ước. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở ngày càng hoàn thiện và phát huy tốt hiệu quả hoạt động. Toàn tỉnh thành lập được trên 500 câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và lồng ghép phòng, chống bạo lực gia đình; 43 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình thu hút gần 30.000 thành viên tham gia… Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 35,5%, số gia đình thể thao đạt 30%; các vận động viên tham gia thi đấu 38 giải quốc gia, quốc tế, đạt 127 huy chương các loại… Các hoạt động xúc tiến, quảng bá và thông tin du lịch được triển khai với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Tổng lượng khách du lịch đến Hưng Yên đạt khoảng 800.000 lượt, tăng 78% so với năm 2022. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 700 tỷ đồng…

Năm 2024, ngành VHTT và DL thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển VHTT và DL trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực VHTT và DL … Năm 2024, phấn đấu tỉ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 92,3%; tỉ lệ làng, tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa là 90,5%; số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là 36,5%; tham gia 46 giải thể thao thành tích cao, phấn đấu giành 126 huy chương các loại; phấn đấu đón khoảng 900.000 lượt khách du lịch…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, ngành VHTT và DL bám sát các chủ trương, định hướng của Bộ VHTT và DL để tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình về lĩnh vực VHTT và DL; rà soát lại tổng thể kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ đó xác định các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Ngành VHTT và DL tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và các thiết chế văn hóa, thể thao; chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch… Sở VHTT và DL tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực VHTT và DL. Năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tiếp tục đoàn kết, xác định tâm thế mới, tinh thần mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực VHTT và DL được Bộ trưởng Bộ VHTT và DL, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở VHTT và DL… biểu dương, khen thưởng.

                                                                        Theo: Thu Yến - Báo Hưng Yên


TIN BÀI LIÊN QUAN