Ký kết Chương trình phối hợp về văn hóa, thể thao, du lịch giữa các tỉnh: Hưng Yên, Nghệ An, Hải Dương

Ngày 11/8, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, 4 sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên; Du lịch Nghệ An; Văn hóa, Thể thao Nghệ An; Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phối hợp tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian chia sẻ về đặc trưng văn hóa từng địa phương; tiềm năng, thế mạnh về du lịch; cơ chế, chính sách của mỗi địa phương đối với phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; làm rõ hơn cơ chế phối hợp của ngành văn hóa, thể thao, du lịch Hưng Yên với các tỉnh Hải Dương, Nghệ An…

Lãnh đạo 4 sở ký chương trình phối hợp

Nội dung ký kết gồm 3 Chương trình, trong đó, Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên với Sở Du lịch Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 gồm các nội dung: Phối hợp hỗ trợ trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch; liên kết xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch; kết nối tour, tuyến du lịch giữa 2 địa phương; phối hợp liên kết xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; thu hút đầu tư phát triển du lịch. Chương trình hợp tác hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, gồm các nội dung: Tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành di sản văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa; thu hút đầu tư phát triển di sản văn hóa; công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa. Chương trình hợp tác hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên gồm các nội dung chủ yếu: Phối hợp liên kết xúc tiến, quảng bá di sản văn hóa và du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; liên kết xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch; kết nối tour, tuyến du lịch tiêu biểu; đẩy mạnh hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đặc trưng của hai địa phương; thu hút đầu tư phát triển di sản văn hóa và phát triển du lịch; phối hợp liên kết trong công tác quản lý Nhà nước…

Theo: Đức Hùng - Báo Hưng Yên


TIN BÀI LIÊN QUAN