Công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Ngày 9/9/2022, Chủ tịch nước ký ban hành Quyết định số 1020/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" cho 64 cá nhân và Quyết định số 1021/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 547 cá nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3. Trong số này, tỉnh Hưng Yên có 1 nghệ nhân ưu tú được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" là bà Đỗ Thị Thanh Nhàn ở xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) và 16 cá nhân được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú". Đây là các nghệ nhân có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc; có nhiều cống hiến, tiêu biểu đối với sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương; có nhiều thành tích, giải thưởng về nghệ thuật.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân", “Nghệ nhân ưu tú” tặng các nghệ nhân


Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân", “Nghệ nhân ưu tú” tặng các nghệ nhân; đồng thời mong muốn các nghệ nhân tiếp tục phát huy truyền thống; trao truyền những tri thức, kỹ năng để cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể. 


                                                     Lê Hiếu- Báo Hưng Yên điện tử


TIN BÀI LIÊN QUAN