Tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm: Tranh đồ họa các nước ASEAN 2024

Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 4 - Việt Nam 2024 là dịp để hoạ sĩ Việt Nam và hoạ sĩ các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa ở khu vực; giới thiệu văn hóa, đất nước, con người mỗi nước trong cộng đồng chung đoàn kết và năng động.

     Đây là hoạt động nghệ thuật nhằm tăng cường hiểu biết, đoàn kết ASEAN đồng thời là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng ngoạn những tác phẩm đồ họa chọn lọc của các hoạ sĩ đương đại ASEAN. Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN là sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa của năm 2024 đối với nghệ sỹ trong và ngoài nước với tinh thần đẩy mạnh hoạt động về ngoại giao trong khối các nước ASEAN thông qua Triển lãm.

      Tác giả tham gia là công dân của các nước ASEAN (Bru-nêy Đa-rút-xa-lam, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xia, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam). Các tác phẩm tham dự có nội dung giới thiệu vẻ đẹp về cuộc sống, con người, phong cảnh thiên nhiên, đất nước hòa bình, đoàn kết, hợp tác, hữu nghị và những vấn đề của cuộc sống đương đại của các nước ASEAN cùng quan tâm chia sẻ.

       Các tác phẩm đồ họa tranh in thuộc các thể loại sau: Tranh in nổi: khắc gỗ, khắc cao su, khắc bìa và các kỹ thuật in nổi khác; Tranh in lõm: khắc kim loại, khắc mica, khắc trên phim, khắc lõm cảm quang, collagraph; Tranh in phẳng: in đá, litho trên kim loại, litho trên gỗ; Tranh in xuyên: in lưới, in trổ khuôn; Tranh in độc bản; Tranh in các kỹ thuật khác: cyanotype (blue print), gumprint, tranh in kỹ thuật số; Tranh in đa chiều: sắp đặt tranh in, book art tranh in, tranh in nhiều lớp.

       Các tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 4 - Việt Nam 2024 được sáng tác từ năm 2020 đến nay.

Vui lòng truy cập link dưới đây để biết thêm chi tiết cuộc thi:

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Thong%20bao%20Cthi,%20tlam%20do%20hoa%20Asean%202024.pdf


TIN BÀI LIÊN QUAN