Ngành du lịch phục hồi mạnh, số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường tăng nhanh

(TITC) - Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đạt và vượt xa mục tiêu về đón khách du lịch đặt ra từ đầu năm, đặc biệt là khách quốc tế đạt 12,6 triệu lượt, cao gấp gần 3,5 lần năm 2022. Cùng với sự phục hồi ấn tượng đó, thị trường du lịch trong nước đã tăng thêm 1.175 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 3.709 hướng dẫn viên và khoảng 3.000 cơ sở lưu trú du lịch so với năm 2022.

Biểu đồ 1: Doanh nghiệp lữ hành quốc tế năm 2019, 2022, 2023

Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Cụ thể về doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, năm 2023 Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã thẩm định 1.400 hồ sơ cấp mới, cấp đổi và rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp (tăng 309 hồ sơ so với năm 2022), trong đó cấp mới 1.001 giấy phép, cấp đổi 309 giấy phép, cấp lại 05 giấy phép và thu hồi 85 giấy phép.

Tính đến hết năm 2023, cả nước có 4.069 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, tăng thêm 1.175 doanh nghiệp so với năm 2022. Trong tổng số 4.069 doanh nghiệp có 1.276 doanh nghiệp cổ phần, 38 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 2.749 công ty TNHH và 06 doanh nghiệp tư nhân.

Biểu đồ 2: Cơ sở lưu trú du lịch năm 2019, 2022, 2023

Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Về cơ sở lưu trú du lịch, năm 2023 Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành 164 quyết định công nhận xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4-5 sao (tăng 97 quyết định so với năm 2022), trong đó thẩm định mới cho 54 cơ sở và thẩm định lại 110 cơ sở.

Đến hết năm 2023, cả nước có 38.000 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 780.000 buồng, tăng 3.000 cơ sở so với năm 2022. Có 247 cơ sở lưu trú du lịch hạng 5 sao với 80.896 buồng (tăng 26 cơ sở với 6.579 buồng) và 368 cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 sao với 50.716 buồng (tăng 28 cơ sở với 5.014 buồng).

Biểu đồ 3: Cơ cấu thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế chia theo ngoại ngữ sử dụng

Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Về hướng dẫn viên du lịch, năm 2023 Sở VHTTDL/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã cấp 6.069 thẻ hướng dẫn viên, trong đó cấp mới 2.211 thẻ, cấp đổi 3.821 thẻ và cấp lại 37 thẻ hướng dẫn viên du lịch. Cả nước có 37.397 hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ (tăng 3.709 hướng dẫn viên so với năm 2022), trong đó có 21.642 hướng dẫn viên quốc tế, 13.881 hướng dẫn viên nội địa và 1.874 hướng dẫn viên tại điểm.

Theo: Trung tâm Thông tin du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam


TIN BÀI LIÊN QUAN