Đánh giá mô hình sản phẩm du lịch trải nghiệm nông thôn - làng nghề

Ngày 12/1, tại huyện Văn Lâm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình đánh giá mô hình sản phẩm du lịch trải nghiệm nông thôn - làng nghề gắn với cụm di tích lịch sử làng cổ ở xã Đại Đồng, cánh đồng cúc dược liệu ở xã Lương Tài.

 

 
 
 


TIN BÀI LIÊN QUAN