Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng tỉnh Quảng Bình

Ngày 21/8/2023, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm 1 biểu trưng thể hiện nét đặc trưng riêng của tỉnh Quảng Bình nhằm sử dụng trong mục đích tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất Quảng Bình đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo đó, đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài có khả năng sáng tác, thiết kế biểu trưng (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, Tổ thư ký). Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm tác giả. Độ tuổi thí sinh không hạn chế; trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật.

Sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình phải có tính khái quát, nghệ thuật cao, tiêu biểu, nổi bật về truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất và con người Quảng Bình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh được những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ đổi mới; Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình thể hiện những nét đặc trưng, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của địa phương, có khả năng ứng dụng cao.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ sau ngày ban hành Thể lệ Cuộc thi đến 16h00’ ngày 15/11/2023 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy thời gian trên dấu Bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).

Nơi nhận hồ sơ dự thi: Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình (Phòng Nghiệp vụ Văn hóa – Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình. Số 02. Nguyễn Thị Minh Khai,  thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 0232.822875. Điện thoại di động: 0945945756).

Cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải Nhất: 100.000.000 đồng/giải (Một trăm triệu đồng); 01 giải Nhì:   50.000.000 đồng/giải (Năm mươi triệu đồng); 01 giải Ba:    30.000.000 đồng/giải (Ba mươi triệu đồng). Trường hợp không lựa chọn được tác phẩm đạt giải Nhất, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, đề nghị gia hạn thời gian dự thi.

Xem thêm chi tiết tại đây:

https://quangbinhtourism.vn/wp-content/uploads/2023/08/137TL21.08.2023_15h00p32_signed.pdf


TIN BÀI LIÊN QUAN