Khảo sát các điểm di tích lịch sử - văn hóa, địa danh lịch sử

Ngày 7/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình khảo sát các điểm di tích lịch sử - văn hóa, địa danh lịch sử trên địa bàn huyện Khoái Châu và huyện Thường Tín (Hà Nội).

Tham gia chương trình khảo sát có: các nhà khoa học thuộc Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); Ông Đỗ Hữu Nhân - Giám đốc Sở VH,TT&DL; ông Đào Mạnh Huân - Phó GĐ Sở VH,TT&DL; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; đại diện phòng văn hoá huyện Khoái Châu và phóng viên, Báo, Đài TH Hưng Yên.

Đoàn khảo sát bằng phương tiện tàu thuỷ dọc theo tuyến sông Hồng, tìm hiểu các tư liệu, hiện vật cổ, nghiên cứu các giá trị lịch sử, văn hóa của các di sản, di tích và việc phát huy giá trị của các di sản, di tích tại: Đình Vân La ( xã Hồng Vân) - đền Chương Dương (xã Chương Dương) - Đình Thượng, đình Hạ (xã Tự Nhiên) - đền Đa Hòa (xã Bình Minh); đền Hàm Tử, bến Hàm Tử (huyện Khoái Châu).

Đoàn khảo sát tại đền Đa Hoà, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Qua quá trình khảo sát, các đại biểu, các nhà khoa học có thêm những tư liệu có tính khách quan, khoa học phục vụ cho việc nghiên cứu, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích, di sản. Đồng thời, là tài liệu phục vụ cho hội thảo khoa học “Hàm Tử (Khoái Châu - Hưng Yên) trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị” sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và UBND huyện Khoái Châu phối hợp tổ chức trong thời gian tới.

Các đại biểu khảo sát tại đình Thượng, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín (Hà Nội)

Đây cũng là tuyến, điểm du lịch mà Hưng Yên cần khai thác, liên kết để phát triển theo tuyến du lịch sông Hồng.

                                                                                                                                        TTXTDL

 

 


TIN BÀI LIÊN QUAN