[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch.

Theo: Trung tâm Thông tin du lịch - Tổng cục Du lịch Việt Nam


TIN BÀI LIÊN QUAN