[Infographic] Thủ tướng Chính phủ ra Công điện về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách phát triển du lịch

(TITC) - Dưới đây là Infographic về Công điện 06/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.

                                                       Theo: Trung tâm Thông tin du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam


TIN BÀI LIÊN QUAN