Xếp hạng 5 di tích quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 5 di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật tại Hà Nội, Hà Nam, Đồng Nai và Cà Mau.

Di tích lịch sử Văn Miếu Trấn Biên (Đồng Nai) – Nguồn: TTXVN

Cụ thể, xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Đình Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; di tích lịch sử Địa điểm trận địa pháo phòng không Lam Hạ (1965 – 1972), phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Đền Báng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Tại Đồng Nai và Cà Mau có 2 di tích cũng được xếp hạng lần này là: Di tích lịch sử Văn Miếu Trấn Biên, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Lưu Thủy: www.vietnamtourism.gov.vn/

Bài viết liên quan