Tổng kết tiếp nhận tác phẩm Cuộc thi“Ảnh đẹp du lịch Hưng Yên” lần thứ II–2021.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-SVHTTDL ngày 26/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần thứ II – 2021; nhằm tôn vinh các tác giả, các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật sáng tác các tác phẩm nhiếp ảnh mới lạ, độc đáo thể hiện những nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử, tự nhiên và con người xứ Nhãn; xây dựng ngân hàng dữ liệu ảnh phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch Hưng Yên.
Sau 8 tháng triển khai tiếp nhận các tác phẩm tham dự Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần thứ II – 2021 (từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 30/09/2021), Ban tổ chức đã nhận được 1027 tác phẩm của 67 tác giả trên 13 tỉnh thành trong cả nước.
Theo Kế hoạch, thời gian chấm các tác phẩm dự thi: Trung tuần tháng 10/2021. Thời gian tổng kết, trao giải thưởng, tổ chức triển lãm: Tháng 11/2021. Địa điểm dự kiến tổ chức trao giải và tổ chức triển lãm: Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, đường Phạm Bạch Hổ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Trân trọng thông báo đến các tác giả, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân đã dành sự quan tâm, gửi các tác phẩm tham gia Cuộc thi.

Bài viết liên quan