Tin tức và sự kiện

  • Hưng Yên thêm 10 di tích xếp hạng cấp tỉnh
  • Hưng Yên thêm 10 di tích xếp hạng cấp tỉnh
  •      Ngày 17/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 10 di tích – cụm di tích. Theo đó, các di tích và cụm di tích được xếp hạng mới gồm: di tích đình Trạo Thôn, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi (theo […]

  • Xem chi tiết