Khai hội đền Lưỡng quốc Trạng nguyên Tống Trân

      Sáng 9/5, tức ngày 14/4 Âm lịch, Ban tổ chức lễ hội xã Tống Trân, huyện Phù Cừ đã khai hội đền Tống Trân. 

 

Khai mạc lễ hội đền Tống Trân tại Phù Cừ

Đền tọa lạc tại thôn An Cầu, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ. Đây là nơi tôn thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Tống Trân, được xây dựng vào thời Lý, có tên tự là Tiên Căn linh từ, được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia năm 1991.

Tống Trân đỗ Trạng nguyên từ năm 7 tuổi. Sau đó, được vua cử đi sứ Trung Quốc 10 năm. Qua nhiều lần thử tài Tống Trân, vua phương Bắc khen là nhân tài thứ nhất trong mười tám nước chư hầu và phong làm Lưỡng quốc Trạng nguyên.

Ông  làm quan đến ngoài 60 tuổi, rồi dâng biểu xin về quê, mở trường dạy học, được 5 năm thì mất. Triều đình cho sứ thần mang sắc chỉ và vàng bạc về địa phương cùng với nhân dân xây dựng đền để tôn thờ và phong là “Thượng đẳng phúc thần”, “Thượng đẳng tối linh phụ quốc Tống Trân đại vương”.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của ông, hàng năm, hội đền được tổ chức vào ngày 14 – 15/4 âm lịch, đón nhân dân địa phương và du khách thập phương về tế lễ, dâng hương.

 

Lan Phượng: www.hungyentv.vn/

Bài viết liên quan