Khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm tăng 17,8% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 135.796 tỷ đồng

        Theo số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4/2016  đạt 789.484 lượt khách, giảm 3,8% so với tháng 3/2016 và tăng 11,9 % so với tháng 4/2015. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 661.484 lượt khách, chiếm 83,8% (tăng 23,8% so với tháng 4/2015); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 13.569 lượt khách, chiếm 1,7% (giảm 35,4% so với tháng 4/2015); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 114.431 lượt khách, chiếm 14,5% (giảm 23,6% so với tháng 4/2015).

 4 tháng đầu năm 2016 đạt 3.248.634 lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không là 2.648.044 lượt người, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2015; khách đến bằng phương tiện đường biển là 50.603 lượt người, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2015; khách đến bằng phương tiện đường bộ là 549.987 lượt người, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2015. Hầu hết các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua đều tăng, trong đó: Hồng Kông tăng 143,3%; Trung Quốc tăng 47%; tiếp đến là Hàn Quốc tăng 30,2%; Thái Lan tăng 29,6%; Italy tăng 29,2%; Thụy Điển tăng 27,1%; Anh tăng 23%, Tây Ban Nha tăng 21,4%,…. Một số thị trường khác giảm, trong đó, giảm mạnh nhất là Campuchia với 43,5%…

Khách du lịch nội địa trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt 22,8 triệu lượt khách. Trong đó, khách lưu trú đạt 11,2 triệu lượt; Tổng thu từ khách du lịch đạt 135.796 tỷ đồng (tính theo mức chi tiêu mới dựa vào kết quả điều tra khách du lịch năm 2013), tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2015./.

Minh Tuấn: www.baodulich.net.vn/

Bài viết liên quan