Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên

       Ngày 14/9/2016, Tiểu Ban tổ chức kỷ niệm đợt 2, Ban tổ chức Kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13 – KH/TBTCKN tổ chức các hoạt động kỷ niệm đợt 2 (trong thời gian tháng 10, 11, 12/ 2016).

Mục đích của các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương Hưng Yên và của Đảng bộ tỉnh; cổ vũ, động viên cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; tiếp tục khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội…; giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Hưng Yên nhằm thu hút đầu tư, xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Các hoạt động kỷ niệm cần phải tạo ra sự lan tỏa rộng khắp trong cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh…, đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Theo Kế hoạch, nội dung các hoạt động dự kiến được tổ chức theo thời gian sau:

Tháng 10/2016: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tấn, báo chí của trung ương và tỉnh về Kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh; giới thiệu quảng bá tuyên truyền về tỉnh Hưng Yên, những thành tựu sau 20 năm tái lập tỉnh; tổ chức cuộc thi sáng tác thơ, văn xuôi với chủ đề “Phụ nữ Hưng Yên với gia đình và xã hội” dự kiến tại huyện Khoái Châu và Mỹ Hào.

Tháng 11/2016: Tổ chức họp báo tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chỉ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Hải Dương và Thường trực Tỉnh ủy Hải Hưng, Hải Dương, Hưng Yên qua các thời kỳ tại trụ sở Tỉnh ủy; tổ chức liên hoan Giai điệu Phố Hiến; tổ chức liên hoan tiếng hát khu dân cư tỉnh Hưng Yên năm 2016 dự kiến tại huyện Khoái Châu và Mỹ Hào; tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài Hưng Yên và đẩy mạnh việc sáng tác văn thơ, ảnh về Hưng Yên; tổ chức gắn biển công trình Chào mừng Kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh.

Tháng 12/2016: Tổ chức ngày hội Thanh thiếu nhi Hưng Yên tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh; Triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh, kết hợp triển lãm sinh vật cảnh dự kiến tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; tổ chức lễ dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lễ dâng hương, hoa tại nhà tưởng niệm TBT Nguyễn Văn Linh; tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử tại Di tích lịch sử cây đa và đền La Tiến; tổ chức lễ Kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh

Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thuộc Tiểu Ban tổ chức kỷ niệm đợt 2 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức các hoạt động đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đề ra.

Bài viết liên quan