Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc – lần thứ Nhất và Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”

Căn cứ Thông báo số 377/TB-DSVH ngày 01/06/2021 của Cục Di sản văn hóa về Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc- lần thứ nhất; Thể lệ số 265/MTNATL ngày 02/6/2021 của Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm về Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”. Ngày 16/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 460/SVHTTDL-QLVHGĐ tuyên truyền cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc- lần thứ nhất và Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”.\

Xem nội dung các văn bản dưới đây!

1. Công văn tuyên truyền của SVH,TT&DL

https://sovhttdl.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-06/3ad3dd4576308ccdcv460.

2. Thông báo cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc – lần thứ Nhất

https://sovhttdl.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-06/8c05077d6c0113ddTB01.pdf

3. Thể lệ cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”.

https://sovhttdl.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-06/40378c7ae16b73bdTh%E1%BB%83%20l%E1%BB%87.pdf

 

Bài viết liên quan