Hội Thảo “ Phát triển Du lịch làng nghề Hưng Yên năm 2017”

      Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 25/05/2017 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/012017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và để Góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống của Hưng Yên gắn với phát triển Du lịch. Ngày15 tháng 9 năm 2017 tại khách sạn Phố Hiến thành phố Hưng Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã tổ chức Hội thảo “ Phát triển sản phẩm du lịch làng nghề Hưng Yên năm 2017”.
Tham dự Hội thảo “ Phát triển sản phẩm du lịch làng nghề Hưng Yên năm 2017”, có các Đ/c Nguyễn Duy Hưng, TUV- Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trần Đăng Tuấn, TUV- Giám đốc sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Nguyễn Quý Phương- Vụ trưởng Vụ Lữ hành- Tổng cục du lịch cùng với đại diện các vụ, viện NCPTDL, các nhà khoa học, chuyên gia về du lịch, đại diện lãnh đạo các sở VHTTDL, sở Du lịch, Trung tâm TTXT Du lịch các tỉnh thành phố ĐBSH và phụ cận, đại diện các doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan báo chí truyền thông trung ương và địa phương bên canh đó còn có đại diện lãnh đạo các xã, phường thị trấn, hợp tác xã làng nghề và một số nghệ nhân nơi có các làng nghề thủ công tiêu biểu.


Toàn cảnh hội thảo

      Tại Hội thảo đã có nhiều tham luận nhằm đánh giá đúng tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch làng nghề truyền thống Hưng Yên và đưa ra các giải pháp khai thác tạo thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn phục vụ khách du lịch đến với Hưng Yên. Theo Sở NN&PTNT thống kê toàn tỉnh Hưng Yên có 49 làng nghề thủ công trong đó có 8 làng nghề truyền thống. Một số làng nghề truyền thống phát triển mạnh vừa cung cấp sản phẩm cho đời sống xã hội, vừa thu hút các tour du lịch như: Làng nghề hương xạ Thôn Cao, đúc đồng Lộng Thượng (Đại Đồng – Văn Lâm), Tương Bần ( TT. Bần Yên Nhân), làng nghề đan đó ( Thủ Sỹ – Tiên Lữ)… tạo nên những sản phẩm đặc trưng, góp phần khẳng định giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc và đặc trưng của vùng quê xứ nhãn.
Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng loại hình du lịch tại các làng nghề vẫn còn nhiều khó khăn, hầu hết các cơ sở có quy mô nhỏ, lẻ, phân tán, trình độ công nghệ lạc hậu, chưa tân dụng tốt khả năng gắn kết với du lịch, các sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn; mối liên hệ giữa làng nghề với các công ty du lịch, lữ hành chưa phát huy tốt; nhận thức và cách làm du lịch của người dân tại các làng nghề còn nhiều hạn chế.
Cũng trong khuôn khổ Hội thảo trước đó ngày14 tháng 9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức trương trình khảo sát với sự tham gia: Vụ Lữ hành, Vụ thị Trường, Viện NCPTDL, đại diện các sở VH,TT&DL, Sở Du Lịch, Trung Tâm TTXTDL và một số doanh nghiệp Lữ hành tiêu biểu, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Đoàn đã đi khảo sát một số làng nghề và di tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như Làng nghề Hương xạ Thôn Cao, Làng nghề Đan đó Thủ Sỹ, di tích lịch sử Quốc gia đền Đậu An, vườn nhãn Khoái Châu.
Chương trình khảo sát và Hội thảo phát triển du lịch làng nghề Hưng Yên là dịp để các vị đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp Lữ hành cùng cảm nhận đánh giá và đưa ra những định hướng đúng, phù hợp. Vì vậy, để du lịch làng nghề phát triển xứng tầm, nhiều tham luận tại hội thảo cho rằng cần nhanh chóng thực hiện một số giải pháp cho du lịch làng nghề như: Có phương hướng cơ bản nhằm phát triển làng nghề Hưng Yên và các tỉnh đồng bằng sông Hồng phục vụ khách du lịch; kinh nghiệm khai thác các làng nghề truyền thống; vấn đề liên kết giữa làng nghề với các công ty du lịch, lữ hành trong việc xây dựng tour, tuyến cũng như các hoạt động liên quan đến phát triển du lịch làng nghề như sản phẩm, dịch vụ tại làng nghề; xây dựng nguồn nhân lực tại các làng nghề có chất lượng cao, có văn hóa, kỹ năng, đạo đức kinh doanh du lịch tại làng nghề; tuyên truyền thực hiện ý thức bảo vệ môi trường làng nghề….

Một số hình ảnh khảo sát phát triển du lịch làng nghề Hưng Yên

 

 

TTTTXTDL

 
 

 

Bài viết liên quan