Hội Thảo hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Dương và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc năm 2016

Ngày 23/06/2016 tại thành Phố Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội thảo “Hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Dương và các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc”. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Nam Định… cùng các doanh nghiệp lữ hành, Hiệp hội du lịch các tỉnh.
Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, các cơ quan quản lý nhà nước và đại diện Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố, các đơn vị kinh doanh lữ hành đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Dương với các địa phương, định hướng liên kết phát triển du lịch, chính sách hợp tác phát triển hàng không – du lịch, các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết phát triển du lịch trong xu hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch…
“Hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Dương và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía bắc năm 2016” nhằm mục đích thu hút thị trường khách du lịch nội địa phía Bắc, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, đặc biệt là trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Trong đó, tỉnh Hải Dương là đầu mối mở rộng liên kết khu vực đồng bằng sông Hồng và các địa phương, doanh nghiệp phía Bắc trong việc xây dựng và chào bán các sản phẩm du lịch, chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch tổng thể phát triển du lịch.
          Nằm trong khuôn khổ chương trình Hội thảo, ngày 22/06/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cũng đã tổ chức chương trình khảo sát các tuyến điểm trên đại bàn tỉnh như: Khu di tích đền Cao An Phụ, vườn vải Thanh Hà, đảo cò Chi Lăng. Chuyến khảo sát là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Lữ hành xây dựng, nghiên cứu, bổ sung các chương trình, sản phẩm du lịch mới và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành với các nhà cung cấp dịch vụ ở địa phương để được những sản phẩm du lịch tốt nhất đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.
Đến với “Hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Dương và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía bắc năm 2016”, du lịch Hưng Yên đã đóng góp bản tham luận “Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch giữa Hưng Yên và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng” nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả trong việc hợp tác, phát triển du lịch giữa các tỉnh để ngành du lịch Hưng Yên nói riêng và ngành du lịch của các tỉnh trong cả nước nói chung ngày càng phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có của mình.
 

Bài viết liên quan