Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch và Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và VNPT Hưng Yên

     Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0, trong đó nêu rõ yêu cầu đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh. Với mục tiêu phát huy tối đa thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp; tăng cường quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Hưng Yên đến với du khách trong nước và quốc tế thông qua hệ thống dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin; tăng cường cung cấp giải pháp công nghệ, dịch vụ viễn thông và sản phẩm công nghệ thông tin cho các đơn vị trực thuộc Sở VHTT& DL, các doanh nghiệp du lịch và khách du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.  
     Ngày 22/5/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với VNPT Hưng Yên tổ chức “Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch và Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và VNPT Hưng Yên”. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Tô Mạnh Cường, Phó TGĐ tập đoàn VNPT; ông Trần Đăng Tuấn, Giám đốc Sở VHTT&DL; ông Phạm Văn Hiệu, PGĐ Sở VHTT&DL; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố cùng phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên và đại diện VNPT Hưng Yên
ký kết thỏa thuận hợp tác ứng dụng CNTT trong ngành du lịch

     Theo đó, Sở VH, TT&DL tỉnh và VNPT Hưng Yên phối hợp triển khai 6 nội dung hợp tác: (1) Xây dựng và triển khai Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin tiếp cận Cách mạng công nghệ 4.0 trong ngành Du lịch; Xây dựng cổng thông tin du lịch thông minh, các mô hình khu du lịch thông minh, điểm du lịch thông minh; (2) Xây dựng và triển khai chương trình hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, phục vụ công tác quản lý, điều hành, kết nối thông tin với các huyện, thành phố thuộc tỉnh, doanh nghiệp du lịch trong phát triển du lịch; (3) Cung cấp các giải pháp công nghệ và dịch vụ viễn thông cho việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thu thập, điều tra thông tin khách du lịch trên cơ sở kết nối thông tin từ các ngành văn hóa, giao thông, y tế, doanh nghiệp; (4) Cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ viễn thông, nâng cao hiệu quả, công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch điện tử ( E-Maketing); (5) Xây dựng, cung cấp công nghệ, các ứng dụng phần mềm du lịch, chỉ đường, quảng cáo thông minh phục vụ cho du khách và người dân khi đi du lịch và làm ăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, xây dựng các sản phẩm công nghệ số phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế; (6) Phối hợp tạo điều kiện trong việc quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch và các dịch vụ của hai bên.
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn 2030, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong quy hoạch; cần cung cấp các cơ sở dữ liệu về điểm đến, dịch vụ du lịch, giao thông, sản phẩm… trên cơ sở đảm bảo tính chính xác và thống nhất. Đặc biệt, Sở VH,TT&DL và VNPT Hưng Yên cần chủ động phối hợp, thành lập tổ giúp việc thực hiện thỏa thuận hợp tác có hiệu quả để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thông tin về du lịch tỉnh, trước Tết Nguyên Đán 2019 để khách du lịch có thể tra cứu được đầy đủ các thông tin về du lịch Hưng Yên.

TTDL

Bài viết liên quan