Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm2030.

     Ngày 17/05/2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban VH-XH, HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở VH,TT&DL; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; báo Hưng Yên; đài phát thanh truyền hình tỉnh; đại diện báo Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân dân thường trú tại tỉnh Hưng Yên…
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã chỉ ra mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020 đón được khoảng hơn 1,5 – 2 triệu lượt khách du lịch, năm 2025 đón được khoảng 3-4 triệu lượt khách, đến năm 2030 đón được gần 4,5-6 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đến năm 2020 đạt khoảng 1.300 – 2.000 tỷ đồng, năm 2025 đạt khoảng 3.100 – 4.000 tỷ đồng, năm 2030 đạt khoảng 6.200 – 7.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh Hội nghị

     Về phát triển sản phẩm du lịch, đến năm 2030, phát triển hoàn chỉnh khu du lịch quốc gia Phố Hiến, 3 khu du lịch cấp tỉnh (Đa Hoà – Dạ Trạch, La Tiến, Ecopark Văn Giang) và hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá để góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Hưng Yên.
Về cơ sở lưu trú du lịch, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ buồng đạt chất lượng 3 sao trở lên  chiếm 10%, năm 2025 chiếm 20%, năm 2030 chiếm 30%.
Với những mục tiêu cụ thể như trên, phấn đấu đến năm 2025, du lịch Hưng Yên trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn cho giai đoạn tiếp theo với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, có thương hiệu, mang bản sắc văn hoá của Phố Hiến – Hưng Yên và của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, thân thiện với môi trường, đưa Hưng Yên trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị , đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chú trọng lồng ghép vào các chương trình, dự án của ngành, địa phương gắn với phát triển du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch để thu hút khách du lịch và các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch của tỉnh…

Bài viết liên quan