Tin trong nước

  • Về Ninh Bình trảy hội Hoa Lư 2017
  • Về Ninh Bình trảy hội Hoa Lư 2017
  •     Lễ hội Hoa Lư (trước đây là lễ hội Trường Yên) là lễ hội lớn nhất của tỉnh Ninh Bình, được tổ chức thường niên tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư nhằm tri ân công đức Đinh Tiên Hoàng Đế và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

  • Xem chi tiết
Page 6 of 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10