Tin trong nước

  • 5 tháng cuối năm: Ngành Du lịch đẩy mạnh xúc tiến, thu hút khách
  • 5 tháng cuối năm: Ngành Du lịch đẩy mạnh xúc tiến, thu hút khách
  •     Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường khách còn dư địa, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định từ các thị trường truyền thống là một trong 4 giải pháp trọng tâm được Tổng cục Du lịch đưa ra nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong 5 tháng cuối năm 2017.

  • Xem chi tiết
  • Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động lực cho du lịch phát triển
  • Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động lực cho du lịch phát triển
  •     Thực tiễn hơn 10 năm triển khai Luật Du lịch 2005 rút ra nhiều bài học quý, có những yếu tố tích cực có tính chất mở đường cho du lịch phát triển nhưng đồng thời cũng nảy sinh không ít những vấn đề gây trở ngại tạo ra những rào cản. Điều đó cho thấy khuôn khổ thể chế đã không đáp ứng kịp nhu cầu và xu thế phát triển du lịch.

  • Xem chi tiết
Page 4 of 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10