Tin tức và Sự kiện

  • Khái quát phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2010-2015
  • Khái quát phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2010-2015
  •     Trong giai đoạn vừa qua, Du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, lượng khách quốc tế đến cũng như khách du lịch nội địa ngày càng tăng. Nhiều điểm đến trong nước được du khách quốc tế yêu thích và bình chọn. Sản phẩm du lịch ngày càng được nâng cao về chất lượng và tính cạnh tranh. Cơ sở vật chất của ngành Du lịch từng bước được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại. Đóng góp của ngành Du lịch ngày càng cao trong nền kinh tế quốc dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

  • Xem chi tiết
Page 9 of 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15