Tin tức và Sự kiện

  • Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hanoi 2016
  • Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hanoi 2016
  •     Năm 2016, ngành Du lịch nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ để ưu tiên phục hồi và phát triển. Để góp phần vào việc phục hồi và phát triển ngành Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  • Xem chi tiết
Page 14 of 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16