Tin tức và Sự kiện

  • Chiến dịch nâng cao chất lượng, hình ảnh du lịch Việt Nam
  • Chiến dịch nâng cao chất lượng, hình ảnh du lịch Việt Nam
  •     Những năm gần đây, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam (CSLT) đã có bước phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, hiện có không ít CSLT sau khi được xếp hạng đã không duy trì được sự đồng bộ về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và điều kiện vệ sinh môi trường, nhân viên thiếu chuyên nghiệp, thái độ thiếu lễ phép. Điều này đã làm ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của du lịch Việt Nam.

  • Xem chi tiết
Page 11 of 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17