Tin tức và Sự kiện

  • Du lịch đóng góp 6,6% GDP quốc gia
  • Du lịch đóng góp 6,6% GDP quốc gia
  •     Với mức 6,6% đóng góp cho GDP, du lịch Việt Nam đứng thứ 40/184 nước về quy mô đóng góp trực tiếp vào GDP và xếp thứ 55/184 nước về quy mô tổng đóng góp vào GDP quốc gia.

  • Xem chi tiết
Page 10 of 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13