Tin tức và Sự kiện

  • Hội Thảo “ Phát triển Du lịch làng nghề Hưng Yên năm 2017”
  • Hội Thảo “ Phát triển Du lịch làng nghề Hưng Yên năm 2017”
  •     Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 25/05/2017 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/012017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và để Góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống của Hưng Yên gắn với phát triển Du lịch

  • Xem chi tiết
Page 1 of 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14