Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi làm phim quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế và Cuộc thi sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu du lịch Thừa Thiên Huế năm 2017

    Thực hiện chương trình công tác xúc tiến quảng bá du lịch năm 2017, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các Cuộc thi làm phim quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế và cuộc thi sáng tác biểu tượng( logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Thừa Thiên Huế. Đây là các cuộc thi nhằm lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá của ngành Du lịch Thừa Thiên Huế.
    Dưới đây là thông tin chi tiết về các Cuộc thi.

File đính kèm chi tiết:    /Content/uploads/files/Thông cáo báo chí.pdf :
                                      /Content/uploads/files/Thể lệ cuộc thi làm phim.pdf
                                      /Content/uploads/files/Thể lệ cuộc thi logo và slogan.pdf
                                      /Content/uploads/files/Phiếu đăng ký phim.doc
                                      /Content/uploads/files/Phiếu đăng ký logo và slogan.doc

Bài viết liên quan