Kế hoạch Tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về du lịch và văn hoá ứng xử cho cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Phù Cừ năm 2018

     Thực hiện Kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch năm 2018, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về du lịch và văn hoá ứng xử cho cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Phù Cừ từ ngày 21/06/2018 đến ngày 22/06/2018.
     Mục đích của việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về du lịch và văn hoá ứng xử cho cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Phù Cừ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng phục vụ du khách cho các cán bộ văn hoá các xã, thị trấn và dân cư xung quanh các di tích tiêu biểu của huyện, tăng khả năng cạnh tranh, sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, tạo công ăn việc làm cho xã hội hướng tới phát triển du lịch bền vững.
     Theo Kế hoạch, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được học các chuyên đề như: Tổng quan về du lịch Việt Nam và du lịch Hưng Yên; tiềm năng du lịch huyện Phù Cừ; vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội của địa phuơng; vai trò của cộng đồng dân cư địa phương trong phát triển du lịch; văn hoá ứng xử của cộng đồng dân cư trong hoạt động du lịch; phổ biến Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong hoạt động du lịch.

TTDL
 

Bài viết liên quan