Hưng Yên triển khai nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng cuối năm

      Ngày 12/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm 2016, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của tỉnh, đất nước. Ngành đã tích cực hướng dẫn các cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch, đặc biệt trong dịp tết và lễ hội. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng lưu ý trong thời gian tới, nhất là 6 tháng cuối năm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần chú trọng đến công tác tham mưu và nâng cao chất lượng các phong trào, nhất là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền nhân dịp dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh đó, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh các môn thể thao thành tích cao góp phần nâng cao vị thế của tỉnh nhà.

Trí Dũng: www.hungyentv.vn/

 

 

Bài viết liên quan