Hưng Yên thêm 10 di tích xếp hạng cấp tỉnh

     Ngày 17/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 10 di tích – cụm di tích.

Theo đó, các di tích và cụm di tích được xếp hạng mới gồm: di tích đình Trạo Thôn, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi (theo Quyết định số 2333/QĐ-CTUBND); đình Thanh Miếu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm (theo Quyết định số 2334/QĐ-CTUBND); Nghè Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm (theo Quyết định số 2335/QĐ-CTUBND); đình Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu (theo Quyết định số 2336/QĐ-CTUBND); đình – đền – miếu Vân Dương, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào (theo Quyết định số 2337/QĐ-CTUBND); đình – chùa Nghĩa Trang, xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào (theo Quyết định số 2338/QĐ-CTUBND); đình – chùa Phú Mỹ, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ (theo Quyết định số 2339/QĐ-CTUBND); đình – chùa Nhị Mễ Thượng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ (theo Quyết định số 2340/QĐ-CTUBND); đình – chùa Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi (theo Quyết định số 2341/QĐ-CTUBND); đình Yên Tập, xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào (theo Quyết định số 2342/QĐ-CTUBND).

Như vậy, tính đến nay Hưng Yên có 01 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt Khu di tích Phố Hiến, 164 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 214 di tích xếp hạng cấp tỉnh trong tổng số hơn 1.210 di tích kiểm kê trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở VHTT&DL

Bài viết liên quan