Đình Cảnh Lâm huyện Yên Mỹ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia

       Sáng 13/2, UBND xã Tân Việt đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đình làng Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ.

Đình Cảnh Lâm được xây dựng từ thời Lý,  phục dựng vào thời Nguyễn và những năm sau khi hòa bình lập lại. Đây là nơi tôn thờ Thái úy, Việt Quốc công Đỗ Anh Vũ – một vị quan đại thần dưới triều Lý. Ông là người có công phò tá vua và Hoàng thái hậu dẹp tan giặc Chân Lạp và phản quân Thân Lợi. Ông cũng là người đã có công khai hoang, dạy nhân dân trồng lúa, hoa màu, mở mang Bến Muối, nay là xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ.
Để tưởng nhớ công lao to lớn của Thái úy Đỗ Anh Vũ, sau khi ông mất, nhân dân làng Cảnh Lâm đã tôn ông làm Thành hoàng làng và lập đền thờ, quanh năm hương khói, thờ phụng. Hiện tại, đình còn lưu giữ được 9 đạo sắc phong từ thời Hậu Lê đến thời Nguyễn.
Đình Cảnh Lâm là một ngôi đình có bề dày lịch sử. Những năm 1947 – 1950, đình đã bị thực dân Pháp chiếm đóng, lập đồn bốt. Sau năm 1954, đình được sử dụng làm trường học và sân kho hợp tác xã nông nghiệp. Từ năm 1966 – 1968, đình được sử dụng làm lớp học bổ túc văn hóa của trường Đại học Bách khoa.
Ý thức được giá trị lịch sử của ngôi đình, những năm qua, chính quyền cùng nhân dân địa phương đã luôn quan tâm, gìn giữ tôn tạo di tích. Vì vậy, ngày 18/11/2015, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng di tích lịch sử quốc gia cho đình Cảnh Lâm.
Cũng vào sáng 13/2 tức mùng 6 tết Bính Thân, đình Yên, thôn Phượng Hoàng, xã Hùng Cường, thành phố
Hưng Yên đã tổ chức tế lễ, dâng hương tưởng nhớ Thái Bảo Đức Quốc Công Trần Liêu – bậc thần vương đời nhà Trần.
Đình Yên được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XIV thờ Thái Bảo Đức Quốc Công Trần Liêu. Theo sử sách ghi lại Thái Bảo Đức Quốc Công Trần Liêu đã giúp vua Trần Nghệ Tông dẹp loạn đánh tan quân chiêm thành để giữ nguyên bờ cõi. Ngài 2 lần đi sứ và làm rạng danh triều đình. Ngài được phong 17 sắc phong qua các đời vua Trần . Thái Bảo Đức Quốc Công Trần Liêu có hai người con gái là hoàng hậu Trần Thị Ngọc Phương Dung và phu nhân Trần Thị Ngọc Đại Thịnh của vua Trần Nghệ Tông đều được sử sách ghi chép. Hài cốt của hai đức bà hiện cũng được thờ phụng tại đình Yên cùng với cha là Thái Bảo Đức Quốc Công Trần Liêu.
Để tưởng nhớ tới công lao của ngài mùng 6 tháng giêng hàng năm, dân làng tổ chức tế lễ và dâng hương.

www.hungyentv.vn/.
 

Bài viết liên quan