Danh sách các công ty, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

1. Công ty Cổ phần Du lịch Vận tải Trường An
Đ/c: Thôn Lãng Cầu, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Vân tải Phượng Hoàng
Đ/c: Thôn Phượng Hoàng, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
3. Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên
Đ/c: Số 182, Nguyễn Văn Linh, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
4. Công ty TNHH Cương Hằng
Đ/c: Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
5. Công ty TNHH VTHK Xuân Chính
Đ/c: Thôn Ân Thi 2, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
6. Công ty TNHH Minh Hưng
Đ/c: Số 14A, QL39A, TT Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
7. Công ty TNHH TM&DL Quang Vinh
Đ/c: Số 281, phố Bần, TT Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
8. Công ty Cổ phần Taxi Phú Thụy
Đ/c: Phố Mới, Minh Khai, TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
9. Công ty Cổ phần Hoàng Mạnh
Đ/c: Thôn Hòa Bình, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
10. Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Châu Giang
Đ/c: Thôn Thông Quan Thượng, TT Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng
11. Hợp tác xã vận tải HH, HK&DL Cộng Lực Kim Động
Đ/c: Thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
12. Công ty TNHH Thái Đăng Long
Đ/c:Thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
13. Công ty TNHH Việt Hoàng
Đ/c :Xóm 8, thôn Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
14. Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hùng Cường
Đ/c: Thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên
15. Công ty TNHH VTHK Phù Cừ
Đ/c: Thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh HưngYên
16. Chi nhánh Hưng Yên – Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng
Đ/c : Số 244, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
17. Công ty TNHH Phố Thi
Đ/c: Thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
18. Chi nhánh Hưng Yên – Công ty CP Hoàng Hà
Đ/c :Số 242, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
19. Công ty TNHH The The
Đ/c: Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
20. Công ty TNHH Dịch vụ Toàn Thắng
Đ/c :Thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
21. Công ty TNHH Vận tải Liệu Thơm
Đ/c : Thôn An Khải, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
22. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch AB
Đ/c: Thôn 8, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
23. Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Cao Tường Mơ
Đ/c: Thôn Tháp, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
24. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thắng
Đ/c: Thôn Phù Đình, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
25. Công ty TNHH Thương mại – Du lịch Toàn An
Đ/c: Thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
26. Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phú Đông
Đ/c : Thôn Quảng Lạc, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
27. Công ty TNHH Dương Thảo Hưng Yên
Đ/c: Thôn Cầu, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
28. Công ty TNHH Thịnh Hưng
Đ/c: Phố Bùi Thị Cúc, TT Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
29. Công ty TNHH Vận tải Thương mại & Xây dựng Khánh Linh
Đ/c: Thôn Tháp, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
30. Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Yên Chiến Thắng
Đ/c: Số 41, Tống Trân, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng
31. Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Tân Lâm
Đ/c: Đội 8, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng
32. Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hoàng Thắng
Đ/c: Thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
33. Công ty TNHH Thương mại và du lịch Thanh Bình
Đ/c: Thôn Cống Rồng, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
34. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Về Nguồn Hưng Yên
Đ/c: Thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
35.Công ty Cổ phần Bích Thị
Đ/c: Số 178, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
36. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hưng Long
Đ/c: Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
37. Công ty TNHH VTHK Du lịch Minh Vương
Đ/c: Thôn Hạ, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
38. Chi nhánh Công ty Cổ phần Minh Sáng
Đ/c: Thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
39. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Hoàng Liên
Đ/c: Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
40. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Thông Việt Nam
Đ/c: Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
41.Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Trí Cường
Đ/c: Xóm 3, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
42. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Lương Tài
Đ/c: Thôn Lương Tài, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
43. Công ty Cổ phần xe khách Hưng Yên
Đ/c: Bến xe Triều Dương, thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên
44. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Linh
Đ/c: Đội 8, Thôn Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.